Over mv-coach

Mijn naam is Marian Veurink (54 jaar). Ik ben getrouwd met Hendri, samen hebben we drie zonen. In mijn leven heb ik regelmatig mensen ontmoet met psychische moeiten en mensen die zijn vastgelopen. Ook ken ik moeilijke perioden in mijn eigen leven. Dat maakt dat mijn hart uitgaat naar mensen in zo’n situatie. Ik kom regelmatig mensen tegen die vastlopen of met ingrijpende gebeurtenissen te maken krijgen. Ook in mijn werk als gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling verloskunde kom ik in contact met mensen in een kwetsbare situatie. Vanuit deze ervaring heb ik veel affiniteit met vrouwen, hun partners en hun relaties. Zij vormen mijn doelgroep. Dat alles heeft ertoe geleid dat ik me ben gaan professionaliseren in het coachen en hulpverlenen.

Mijn opleidingKIN_logo_kleur Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestalt Gezinstherapie heb ik gevolgd aan het Kempler Instituut Nederland. Het Kempler Instituut is een opleidingsinstituut waar professionals opgeleid worden met als visie dat de zorg voor de cliënt gecombineerd wordt met de zorg voor de professional zelf. De hulpverlening vindt altijd plaats binnen een ontmoeting tussen mensen die elkaar beïnvloeden en waar plaats is voor behoeftes en reacties van beiden. Daarin zijn o.a. een persoonlijke houding, het betrekken van de context en ervaringsgericht werken belangrijke elementen.

Daarnaast heb ik de basistraining Emotionally Focused Therapie bij EFT Netwerk Nederland gevolgd en de ‘Houd me Vast’-training. logoDeze training helpt stellen om meer verbinding met elkaar te maken. Beide opleidingen vullen elkaar aan en werken vanuit onderliggende hechtingsbehoeften en emoties.

Brainspotting

Recent gebruik ik in mijn praktijk brainspotting. Deze methode richt zich op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades. Brainspotting laat zich uitstekend combineren met andere vormen van therapie en is geschikt voor behandeling van o.a. trauma’s. Ik vind het belangrijk om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen. Ik heb daarom regelmatig overleg met collega-therapeuten, waarbij we zowel persoonlijke dilemma’s bespreken als cases. In deze gesprekken wordt altijd naar de kant van de hulpverlener gekeken.