Brainspotting

Zonder dat het nodig is de hele tijd over je probleem te praten of je ervaringen te analyseren, brengen je hersenen zelf een diepgaand verwerkingsproces op gang, terwijl je je ogen op een specifiek punt gericht houdt. Door de blik op een specifieke externe plek te richten, houden we de hersenen op een specifieke interne plek gericht waar het trauma is opgeslagen, om zo het diepe verwerken te bevorderen dat leidt tot verlossing en oplossing ervan. Brainspotting is niet alleen een snelle en effectieve methode voor behandeling van een scala aan aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied, maar ook bij emotionele blokkades, hechting persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van prestaties.

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel (trauma) veroorzaakt, waarbij je je door pijn of verdriet overweldigd, machteloos of gevangen voelt, kan zich ontwikkelen tot een blokkade. Dit trauma wordt vastgehouden in je lichaam en in je geest. Door het lokaliseren van de Brainspot kan je brein op eigen kracht de sporen van trauma en andere diepgewortelde blokkades verwerken en helen.

Hoe werkt het?
Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.
Oftewel: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

De voordelen van Brainspotting
• Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
• Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
• Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
• Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen (pre-verbale gebieden)
• Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
• Minder risico op hertraumatisering
• Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven
• Kortdurende interventieperiodes.

Hoe gaat een Brainspotsessie?
Nadat we samen het onderwerp hebben bepaald, zet ik je een koptelefoon met muziek op. Met een lange aanwijsstok (de pointer) sporen we de brainspot op en is het de bedoeling dat je een tijd naar deze plek kijkt. Praten mag, hoeft niet. Ik blijf bij je als veilige haven en getuige. Soms zijn gevoelens en emoties tijdens een sessie heftig, soms niet. Het mag allemaal. Na een tijdje ronden we de sessie af en bespreken we na. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met andere bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.